D.A.S. Râmnicu Sărat. Informații noi despre CARDUL DE ENERGIE

Râmnicenii întâmpină dificultăți în ceea ce privește obținerea cardului de energie pentru plata serviciilor de electricitate, gaz energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, peleți și alte materiale de încălzire. Zeci de persoane s-au prezentat la sediul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, cu înstiințări prin care au fost informați că nu sunt eligbili deoarece sunt luate în calcul veniturile altor persoane care nu mai locuiesc la adresă, dar figurează în continuare în acte.

Persoanele care se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari și care au primit înștiințarea prin Compania Națională „Poșta Română” cu privire la situația de neeligibilitate (de exemplu: sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește la adresă, dar figurează în acte) au posibilitatea să se adreseze, Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, pentru întocmirea unei anchete sociale, care să stabilească numărul de persoane care locuiesc în fapt la locul de consum.

Ancheta socială va fi transmisă de către solicitant la Compania Națională „Poșta Română”, ulterior urmând să se actualizeze lista beneficiarilor.

Documentele necesare în vederea întocmirii anchetei sociale sunt următoarele:

– înștiințarea transmisă de Poșta Română

-acte de identitate pentru toate persoanele care locuiesc în gospodărie

– declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la numărul și numele tuturor persoanelor cu care coabitează la adresă

Formularul de cerere și documentele necesare pot fi accesate pe site-ul instituției www.dasramnicusarat.ro, iar solicitările se pot înregistra fizic la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Tudor Vladimirescu, numărul 35.

Potrivit O.U.G nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, beneficiază în anul 2023 de cardul de energie următoarele categorii de persoane:

  • pensionarii care au împlinit vârsta de 60 de ani cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv;
  • pensionarii de invaliditate indiferent de vârstă cu venitul sub 2..000 lei, inclusiv;
  • persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 lei, inclusiv;
  • familiile beneficiare de alocație pentru susținere familiei în conformitate cu Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416, cu modificările și completările ulterioare.

Cardul de energie este în valoare de 1.400 lei. Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare (prin mandat poștal) pentru plata serviciilor de electricitate, gaz energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, peleți și alte materiale de încălzire.