Admitere online la facultate. Ce trebuie să ştie viitorii studenţi

Începând cu data de 1 Iunie, Universitatea Hyperion dă startul înscrierilor în anul universitar 2021-2022. Înscrierea se va putea face, atât la secretariatul general al Universității, cât și online.

Oferta educațională pentru anul 2021  acoperă o paletă completă de specializări și competențe a căror alăturare  creează permanent oportunităţi de progres interdisciplinar și creșterea ratei de absorbție pe piața muncii, acesta fiind principalul obiectiv al Universității Hyperion.

Viitorii studenți vor beneficia de  17 programe de licenţă şi 16 programe masterale acreditate.

Înscrierea pentru admiterea 2021 se va putea face atât la secretariatul general al Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, corp A, sector 3, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri,  9:00 – 14:00, sâmbăta și duminica (din 1 iulie), cât și online accesând Formularul de Înscriere online pentru admitere în Facultate  pentru programele de licență/master.

Candidații vor fi admiși la programele de licență pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Candidații admiși își pot rezerva locul, dacă trimit la adresa de E-mail  secretariat @ hyperion.ro  dovada achitării  primei rate din taxa de școlarizare, eliberate online prin bancă, sau de casieria Universității Hyperion,  în ordinea cronologică a efectuării plății și în limita locurilor disponibile, la Facultatea la care s-au înscris.

Până la 15 septembrie 2021 candidații  admiși se pot  înmatricula la programele de licență sau master, dacă depun  la secretariatul general al Universității Hyperion, dosarul (format plic) ce conține următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2021 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere de 150 lei și chitanța achitării a cel puțin  o rată din taxa anuală de școlarizare  2021-2022, la Facultatea la care v-ați înscris, eliberată  fie de casierie, parter, corp B, fie online/ prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
 • CUI: 2836240
 • CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
 • Banca: BCR – SECTOR 3
 • La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
 • Numele și prenumele, eventual CNP-ul, Facultatea, Specializarea, taxa de înscriere de 150lei, taxă de școlarizare (rata I sau taxa integrală pentru 2021-2022)    ;
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Contract de școlarizare/fișă înscriere

Sursa foto: Hyperion.ro