A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea instalațiilor electrice și a celor de ventilare, tratare și purificare a aerului pentru Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

Municipiul Râmnicu Sărat a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de finanțare nerambursabilă al proiectului pentru reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice și a instalațiilor de ventilare, tratare și purificare a aerului pentru Spitalul Municipal,  care vor contribui la îmbunătățirea și cresterea securității la incendiu în structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical și din structurile mari consumatoare de energie electrică.

Proiectul “Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Axa Prioritară (AP 9)-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul Covid 19-Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice și a instalațiilor de ventilare, tratare și purificare a aerului pentru spitalul municipal”, vizează achiziția si montajul centralei de detecție, semnalizare incendiu  si detecție oxigen inclusiv realizarea  instalațiilor aferente și evaluarea deficiențelor infrastructurii existente, achiziții montaj și lucrări de intervenție  la infrastructura electrică de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID–19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19 la nivelul Unității Sanitare.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.685.767,47 lei (nouă milioane șase sute optzeci și cinci de mii șaizeci și șapte lei și patruzeci și șapte de bani, iar perioada de implementare se desfășoară în perioada 1 Decembrie 2021 – 31 Decembrie  2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regionala “REACT EU” prin   Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.