Ce sunt apele meteorice și de ce “costă”? Răspunsul Companiei de Apă S.A Buzău


Apele meteorice sau pluviale sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice (din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperișuri, terase, platforme industriale și/sau curți interioare).

Betonul și asfaltul zilelor noastre sunt bariere în calea circuitului natural al apei. Apa din precipitații ajunge în canalizarea orașului urmând aceleași procese de tratare și generând costuri, ca și apele uzate.
Atât în municipiul Buzău cât și în municipiul Râmnicu Sărat, sistemul de canalizare este unitar, adică rețeaua de preluare a apelor pluviale nu este separată de rețeaua de canalizare care preia apele uzate menajere.

Așadar, apele uzate menajere și industriale, dar și cele provenite din precipitațiile atmosferice (apele meteorice) sunt colectate în același sistem de canale, după care sunt conduse către stația de epurare.

Orice activitate economică urmărește recuperarea integrală a tuturor costurilor de operare, în scopul asigurării continuității serviciilor.

În cazul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare recuperarea integrală presupune finanțarea tuturor cheltuielilor, doar din încasarea, pe baza facturilor emise, a contravalorii serviciilor furnizate și prestate.

Toate acestea fără alocări bugetare de la bugetele locale sau de stat- serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nu beneficiază de subvenții! Mai mult, dacă se realizează profit, acesta se direcționează integral pentru investiții și acoperirea serviciului datoriei pentru investiții, implicit rambursarea creditelor contractate pentru realizarea de investiții.

Formula ce stă la bază pentru calculul apei meteorice, inclusă în prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 196 este următoarea: Qm = K x S x C.

Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare (Qm) se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică (K), comunicată de A.N.M. (Autoritatea Națională de Meteorologie) pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafețele totale (S), declarate de fiecare utilizator și cu coeficientul de scurgere (C), de 0,70.

Este la îndemâna fiecăruia dintre noi să ne luăm măsuri astfel încât valoarea serviciului de evacuare ape meteorice să tindă către zero, deoarece putem acționa asupra valorii elementului S din formulă, prin realizarea unor sisteme de colectare a apelor provenite din precipitații adecvate proprietății pe care o deținem.


Noi, Compania de Apă S.A. Buzău dăm curs cu solicitudine tuturor cererilor de verificare în teren a implementării de soluții de captare a apei din precipitații și actualizăm cu celeritate această informație în contractele de furnizare.


Apele meteorice reprezintă o problemă majoră la orașe, deoarece acestea antrenează atât substanțele nocive cât și deșeurile solide de pe străzi, fiind suficient de poluante încât să afecteze rețeaua publică de canalizare și să implice un amplu proces de epurare, precum celelalte ape uzate, care ajung în stația de epurare.
În acest sens îi îndemnăm pe utilizatorii noștri să stocheze apa de ploaie și să o folosească în diverse scopuri în gospodărie, evitând astfel irosirea acestei resurse prețioase în sistemul de canalizare, evitând astfel și costurile implicate în procesele de tratare.

Transmite Compania de Apă SA Buzău