Ajutorul social și alocația pentru suținerea familiei dispar de la 1 ianuarie. CONDIȚII pentru a primi venitul minim de incluziune

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Râmnicu Sarat anunță acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim de incluziune, care va înlocui venitul minim garantat (ajutorul social) și alocația pentru susținerea familiei, de la 1 ianuarie 2024.

Venitul minim de incluziune se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, conform Legii nr.196/2016.

Venitul minim de incluziune se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
– Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
– Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

 • Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
 • Certificat de naştere pentru fiecare copil + CI pt copiii care au implinit 14 ani;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificat de deces (sot/sotie) – unde este cazul ;
 • Hotarare judecatoreasca de divort/ incredintare minori – unde este cazul ;
 • Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (adeverinta gradinita/scoala);
 • Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ( adeverinta salariat- inclusiv tichete de masa, cupon pensie, cupon pensie intretinere minori, indemnizatie crestere copil, indemnizatie somaj etc)- cu exceptia: alocatiei de stat pentru minori, indemnizatii persoane cu handicap, burse sociale, sume primite din activitatea de zilier etc
 • Certificatul de inmatriculare al masinii (acolo unde este cazul) pentru a se vedea anul de fabricatie (maşina trebuie să aibă peste 10 ani vechime);
 • Persoanele incadrate in grad de handicap trebuie sa prezinte certificatul de handicap valabil;
 • Facturi privind sursele de energie folosite;
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii sau de instituire a tutelei ;
 • Hotărârea judecătorească/ dovada politie prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

Unde se depun cererile pentru acordarea venitului minim de incluziune

Toți beneficiarii actuali de venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei trebuie să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială situat pe strada Tudor Vladimirescu, Nr. 35, pentru a depune Cererile si documentele în vederea obținerii noului tip de ajutor sau să trimită electronic documentele necesare la adresa de e-mail: prestatiisociale.dasrmsarat@gmail.com .

Informații suplimentare privind lista bunurilor ce duc la excluderea venitului minim de incluziune sau obligațiiile beneficiarului, se gasesc pe pagina web a instituției. https://dasrmsarat.ro/