Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Municipiul Râmnicu Sărat

Municipiul Râmnicu Sărat continuă investițiile în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată. Astfel, pe data de 15 ianuarie 2024, Compania de Apă Buzău a semnat contractul de lucrări “CL10 (POIM)- Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele și Măgura”.

Extinderea sistemului de distribuție a apei este unul dintre principalele obiective ale acestui contract, urmărindu-se creșterea accesului populației la apă potabilă de calitate. Astfel, se vor adăuga 0,249 Km la rețeaua existentă, asigurându-se un acces mai facil la apă pentru anumite zone ale municipiului și localităților învecinate.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, se prevede atât extinderea acestuia cu 8,792 Km, cât și reabilitarea a 1,096 Km din rețeaua existentă. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea sistemului de epurare și gestionare a apelor uzate, reducând riscul de poluare și protejând mediul înconjurător.

Durata maximă de execuție a contractului este de 913 zile, la care se va adăuga o perioadă de garanție de 36 luni. Obiectivele propuse în cadrul contractului vor fi implementate de către Asocierea Keyboard SRL – Hydrostroy AD.

Valoarea contractului de lucrări “CL10” se ridică la suma de 89.474.911,75 lei, fără TVA. Această investiție reflectă importanța acordată dezvoltării și modernizării infrastructurii de apă și canalizare în Municipiul Râmnicu Sărat.

Principalele deficiențe ale sistemului de alimentare cu apă:

Rețeaua de distribuție înregistrează avarii dese, cauzate de vechime din cauza căreia acestea se află într-o stare avansată de uzură și degradare și conduc la pierderi frecvente de apă. Conductele propuse spre reabilitare sunt conducte din fontă, oțel, cu o vechime cuprinsă între 25-59 ani.

Principalele deficiențe ale sistemului de canalizare:

Există zone neacoperite de rețele de canalizare.

O parte din colectoarele existente nu au adâncimea necesară pentru a prelua racordurile, fiind pozate peste adâncimea de îngheț. De asemenea, alte colectoare sunt din beton, având o vechime foarte mare și prezintă și infiltrații.

Investițiile din contractul semnat vin în completarea investițiilor aflate în derulare în alte contracte de lucrări, al căror beneficiar este tot Municipiul Râmnicu Sărat, astfel:

  • în CL4 se execută un bazin de retenție ape uzate la Stația de epurare a municipiului;
  • în CL5 se execută 20 de foraje noi, se reabilitează 3,8 km din conducta de aducțiune/transport existentă, se execută 1,1 km conductă de aducțiune/transport nouă, se construiește o nouă stație de tratare și o stație de clorinare, se reabilitează 5 rezervoare de înmagazinare a apei și, nu în ultimul rând, se execută Conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare cu o lungime de 3,5 km.

Realizarea acestor lucrări va aduce beneficii semnificative comunității, întrucât infrastructura adecvată de apă și canalizare reprezintă un element crucial pentru o viață sănătoasă și un mediu înconjurător curat.