ANUNȚ DE SELECȚIE PARTICIPANȚI – Proiectul “Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”

Proiectul “Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”, a dat startul înscrierilor pentru cele două cursuri de Facilitator dezvoltare comunitară și Asistent comunicare și relații publice,care vor fi derulate în cadrul proiectului.

Condiție de eligibilitate: Minim – Studii medii, finalizate cu Diplomă de Bacalaureat.

Misiunea apelului: Selectarea a 60 de participanți pentru participarea la cele două cursuri.

Localizare: Sud-Est Buzău – Judeţul Buzău Sud – Muntenia Dâmboviţa – Judeţul Dâmboviţa Sud – Muntenia Giurgiu – Judeţul Giurgiu Sud – Muntenia Prahova – Judeţul Prahova Sud-Est Constanţa -Judeţul Constanţa Sud-Vest Oltenia Gorj – Judeţul Gorj.

Pentru înscrieri: Persoane de contact:

Ceparu Florin – Președinte Asociația de Tineret ONIX, 0762.659.525

Amelia Boroș – Președinte Asociația Simț Civic, 0725.570.320

Scopul proiectului este dezvoltarea şi implementarea de parteneriate şi mecanisme de cooperare între autorităţile publice, ONG-uri şi societatea civilă pentru elaborarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a dialogului social structurat privind accesul tinerilor în poziţii de conducere în plan local, precum şi dezvoltarea capacităţilor membrilor ONG-urilor şi ai reprezentanţilor comunităţii locale prin instruiri şi participări la reţele tematice.

Obiectivul general al proiectului este corelat cu ,,OS 2.1 POCA: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP’’ şi contribuie esenţial la realizarea acestuia şi a tuturor obiectivelor de program care vizează dezvoltarea şi implementarea de mecanisme de cooperare precum şi realizarea de parteneriate între ONG-uri şi autorităţi publice, parteneri sociali şi instituţii din domeniul administratiei publice, care să ajute la procesul de dezvoltare locală.

Activităţile şi rezultatele proiectului sunt corelate şi contribuie esenţial la atingerea obiectivelor specifice şi obiectivului general al proiectului. Grupul ţintă al proiectului format din reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai partenerilor sociali, personal din autorităţi şi instituţii publice (personal de conducere şi de execuție) precum şi aleşi locali.